Pravidelné reporty

Zhodnotenie investičných stratégií k mesiacu máj 2021

ABH_dlhodobe-realitne_sheet

ABH_dynamicke-akciove_sheet

ABH_konzervativne-diverzifikovane_sheet

ABH_rastove-diverzifikovane_sheet

ABH_vyvazene-diverzifikovane_sheet

ABH_zelene_energie_sheet

ABH weekly 20_2019

ABH weekly 19_2019

ABH weekly 18_2019

ABH weekly 17_2019

ABH weekly 16_2019

ABH weekly 15_2019

ABH weekly 14_2019

ABH weekly 13_2019

ABH weekly 12_2019

ABH weekly 11_2019

ABH weekly 10_2019

ABH weekly 9_2019

ABH weekly 8_2019

ABH weekly 7_2019

ABH weekly 6_2019

ABH weekly 5_2019

ABH weekly 4_2019

ABH weekly 3_2019

ABH weekly 2_2019

ABH weekly 1_2019

ABH weekly 32_2018

ABH weekly 31_2018

ABH weekly 30_2018

ABH weekly 29_2018

ABH weekly 28_2018

ABH weekly 27_2018

ABH weekly 26_2018

ABH weekly 25_2018

ABH weekly 24_2018

ABH weekly 23_2018

ABH weekly 22_2018

ABH weekly 21_2018

ABH weekly 20_2018

ABH weekly 19_2018

ABH weekly 18_2018

ABH weekly 17_2018

ABH weekly 16_2018

ABH weekly 15_2018

ABH weekly 14_2018

ABH weekly 13_2018

ABH weekly 12_2018

ABH weekly 11_2018

ABH weekly 10_2018

Retail_PTF_ Report 2017_II

ABH weekly 9_2018

Retail_PTF_ Report 2017

ABH weekly 7_2018

ABH weekly 5_2018

ABH weekly 3_.2018

ABH weekly 2_2018

ABH weekly 1_2018

ABH weekly 51_2017

ABH weekly 50_2017

ABH weekly 49_2017

ABH weekly 48_2017

ABH weekly 47_2017

ABH weekly 46_2017

ABH weekly 45_2017

ABH weekly 44_2017

ABH weekly 43_2017

ABH weekly 42_2017

ABH weekly 41_2017

ABH weekly 40_2017

ABH weekly 39_2017

ABH weekly 38_2017

ABH weekly 37_2017

ABH weekly 36_ 2017

ABH weekly 35_2017

ABH weekly 34_2017

SI_weekly_33_2017.pdf

Weekly report 32_2017
SI_weekly_32_2017.pdf

Weekly report 31_2017
SI_weekly_31_2017.pdf

Weekly report 30_2017
SI_weekly_30_2017.pdf

Weekly report 29_2017
SI_weekly_29_2017.pdf

Weekly report 28_2017
SI_weekly_28_2017.pdf

Štvrťročná správa Q1 2016
Q_Report_2016_1.pdf

SI Report 04/206
SI_Report_04_2016.pdf

SI Report 03/2016
SI_Report_03_2016.pdf

SI Report 02/2016
SI_Report_02_2016.pdf

Štvrťročná správa Q4 2015
Q_Report_2015_4.pdf

SI Report 01/2016
SI_Report_01__2016.pdf

Weekly report 46/2015
SI_Weekly_46_2015.pdf

Weekly report 45/2015
SI_Weekly_45_2015.pdf

Weekly report 44/2015
SI_Weekly_44_2015.pdf

weekly report 43/2015
SI_Weekly_43_2015.pdf

Weekly report 42/2015
SI_Weekly_42_2015.pdf

Weekly report 41/2015
SI_Weekly_41_2015.pdf

Štvrťročná správa Q3 2015
Q_Report_2015_3.pdf

Weekly report 40/2015
SI_Weekly_40_2015.pdf

Weekly report 38/2015
SI_Weekly_38_2015.pdf

Weekly report 36/2015
SI_Weekly_36_2015.pdf

Weekly report 35/2015
SI_Weekly_35_2015.pdf

Weekly report 34/2015
SI_Weekly_34_2015.pdf

Weekly report 33/2015
SI_Weekly_33_2015.pdf

Weekly report 32/2015
SI_Weekly_32_2015.pdf

Weekly report 31/2015
SI_Weekly_31_2015.pdf

Štvrťročná správa Q2 2015
Q_Report_2015_2.pdf

Weekly report 25/2015
SI_Weekly_25_2015.pdf

Weekly report 25/2015
SI_Weekly_24_2015.pdf

Weekly report 23/2015
SI_Weekly_23_2015.pdf

Weekly report 22/2015
SI_Weekly_22_2015.pdf

Štvrťročná správa Q1 2015
Q_Report_2015_1.pdf

Weekly report 21/2015
SI_Weekly_21_2015.pdf

Weekly report 18/2015
SI_Weekly_18_2015.pdf

Weekly report 17/2014
SI_Weekly_17_2015.pdf

Weekly report 15/2015
SI_Weekly_15_2015.pdf

Weekly report 14/2015
SI_Weekly_14_2015.pdf

Weekly report 13/2015
SI_Weekly_13_2015.pdf

Weekly report 10/2015
SI_Weekly_10_2015.pdf

Weekly report 08/2015
SI_Weekly_08_2015.pdf

Weekly report 07/2015
SI_Weekly_07_2015.pdf

Weekly report 06/2015
SI_Weekly_06_2015.pdf

Weekly report 05/2015
SI_Weekly_05_2015.pdf

Weekly report 04/2015
SI_Weekly_04_2015.pdf

Štvrťročná správa Q4 2014
Q_Report_2014_4.pdf

Weekly report 03/2015
SI_Weekly_03_2015.pdf

Weekly report 01/2015
SI_Weekly_01_2015.pdf

Weekly report 52/2014
SI_Weekly_52_2014.pdf

Weekly report 51/2014
SI_Weekly_51_2014.pdf

Weekly report 50/2014
SI_Weekly_50_2014.pdf

Weekly report 49/2014
SI_Weekly_49_2014.pdf

Weekly report 48/2014
SI_Weekly_48_2014.pdf

Weekly report 47/2014
SI_Weekly_47_2014.pdf

Weekly report 46/2014
SI_Weekly_46_2014.pdf

Weekly report 45/2014
SI_Weekly_45_2014.pdf

Štvrťročná správa Q3 2014
Q_Report_2014_3.pdf

Weekly report 44/2014
SI_Weekly_44_2014.pdf

Weekly report 43/2014
SI_Weekly_43_2014.pdf

Weekly report 42/2014
SI_Weekly_42_2014.pdf

Weekly report 41/2014
SI_Weekly_41_2014.pdf

Weekly report 40/2014
SI_Weekly_40_2014.pdf

Weekly report 39/2014
SI_Weekly_39_2014.pdf

Weekly report 38/2014
SI_Weekly_38_2014.pdf

Weekly report 37/2014
SI_Weekly_37_2014.pdf

Weekly report 36/2014
SI_Weekly_36_2014.pdf

Weekly report 34/2014
SI_Weekly_34_2014.pdf

Weekly report 33/2014
SI_Weekly_33_2014.pdf

Weekly report 32/2014
SI_Weekly_32_2014.pdf

Štvrťročná správa Q2 2014
Q_Report_2014_2.pdf

Weekly report 31/2014
SI_Weekly_31_2014.pdf

Weekly report 30/2014
SI_Weekly_30_2014.pdf

Weekly report 29/2014
SI_Weekly_29_2014.pdf

Weekly report 28/2014
SI_Weekly_28_2014.pdf

Weekly report 27/2014
SI_Weekly_27_2014.pdf

Weekly report 26/2014
SI_Weekly_26_2014.pdf

Weekly report 25/2014
SI_Weekly_25_2014.pdf

Weekly report 24/2014
SI_Weekly_24_2014.pdf

Weekly report 20/2014
SI_Weekly_20_2014.pdf

Weekly report 18/2014
SI_Weekly_19_2014.pdf

Weekly report 18/2014
SI_Weekly_18_2014.pdf

Štvrťročná správa Q1 2014
Q_Report_2014_1.pdf

Weekly report 16/2014
SI_Weekly_16_2014.pdf

Weekly report 15/2014
SI_Weekly_15_2014.pdf

Weekly report 14/2014
SI_Weekly_14_2014.pdf

Weekly report 13/2014
SI_Weekly_13_2014.pdf

Weekly report 12/2014
SI_Weekly_12_2014.pdf

Weekly report 11/2014
SI_Weekly_11_2014.pdf

Weekly report 10/2014
SI_Weekly_10_2014.pdf

Weekly report 09/2014
SI_Weekly_09_2014.pdf

Weekly report 08/2014
SI_Weekly_08_2014.pdf

Weekly report 07/2014
SI_Weekly_07_2014.pdf

Weekly report 06/2014
SI_Weekly_06_2014.pdf

Weekly report 05/2013
SI_Weekly_05_2014.pdf

Q4 Report
Q_Report_2013_4.pdf

Weekly report 04/2013
SI_Weekly_04_2014.pdf

Weekly report 03/2014
SI_Weekly_03_2014.pdf

Weekly report 02/2014
SI_Weekly_02_2014.pdf

Weekly report 51/2013
SI_Weekly_51_2013.pdf

Weekly report 50/2013
SI_Weekly_50_2013.pdf