Tlačové správy

Obchodník s cennými papiermi SALVE INVESTMENTS sa mení na ARCA BROKERAGE HOUSE

Licencovaný obchodník s cennými papiermi s dominantným postavením na Slovensku v počte aktívnych klientov, ako aj v aktívach pod svojou správou, neberúc do úvahy banky, SALVE INVESTMENTS, o. c. p., a. s., mení názov na Arca Brokerage House o. c. p. a. s.. Rebranding je okrem zmeny názvu spoločnosti spojený so zmenou loga a prechodom od direktívnej červenej farby ku korporátnej modrej. Zároveň dochádza k zjednoteniu vizuálneho motívu so spoločnosťou Arca Capital. Akcionárska štruktúra spoločnosti zostáva nezmenená.

„Spoločnosť SALVE INVESTMENTS, ktorej investičné služby a riešenia využilo od roku 2003 už viac ako 10 000 klientov a aktuálne zastrešuje a spravuje aktíva pod svojou správou na úrovni viac ako 100 mil. eur, (88,92 mil. € k 31.12.2016, auditovaný údaj z účtovnej závierky) sa rozhodla po jedenástich rokoch zmeniť
svoj názov na Arca Brokerage House. Spoločnosť dlhodobo spolupracuje s finančnou skupinou Arca Capital, s ktorou má aj personálne prepojenie. Zmenou názvu a loga našej spoločnosti chceme ešte viac posilniť väzby smerom k finančnej skupine Arca Capital, ku ktorej patríme“, uviedol člen predstavenstva Michal Šimo.

Ing. Miloš Krššák a Mgr. Michal Šimo
Ing. Miloš Krššák – Predseda predstavenstva a Mgr. Michal Šimo – Člen predstavenstva

Rebranding spoločnosti je spojený s ponukou nových finančných nástrojov pre investorov. Aktuálnou novinkou v rámci variantnej ponuky je nový korporátny dlhopis NREF 2027 I., s nulovým kupónom, so splatnosťou 10 rokov. Klienti ho majú možnosť obstarať už od nízkej sumy, nakoľko jeho menovitá hodnota je 1 euro a dlhopis má atraktívny výnos do splatnosti. Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle emitenta www.novarealestatefinance.eu
Arca Brokerage House plánuje v budúcom roku expanziu na poľský finančný trh, kde chce poskytovať rovnaké investičné služby a riešenia ako na Slovensku. Do konca roku 2017 má spoločnosť ambíciu otvoriť aj svoju kamennú pobočku na území Českej republiky, v Prahe, vzhľadom na dlhodobo atraktívne obchodné výsledky a veľký záujem o jej investičné služby v rámci Českej republiky.
Arca Brokerage House o.c.p. a.s. vznikla v roku 2003 pod obchodným menom AFS obchodník s cennými papiermi a v júni 2006 zmenila názov na SALVE INVESTMENTS. Základné imanie spoločnosti je 1,494 mil. eur, spoločnosť je členom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi.
Arca Brokerage House zaznamenala v roku 2016 obrat na úrovni 2,635 mil. €, čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o 66 % z pôvodných 1,587 mil. €. Jej čistý zisk predstavoval 132 tis. € a priemerný počet klientov v roku 2016 predstavoval 4 212 investorov, čo je nárast oproti roku 2015 približne o 300 nových klientov. V súčasnosti má spoločnosť 12 kmeňových zamestnancov.

Arca Brokerage House je súčasťou finančnej skupiny Arca Capital, ktorá spravuje vlastné aktíva, ako aj aktíva svojich klientov aktuálne v celkovej hodnote 1,4 miliardy eur, čo je päťnásobný nárast oproti roku 2012. Arca Capital spravuje v Českej republike spolu s investičnou skupinou Redside viaceré investičné fondy v hodnote viac ako 500 miliónov eur. Skupina je na Slovensku najväčším vlastníkom obnoviteľných zdrojov energií s celkovým inštalovaným výkonom 125 megawattov. Jej medzinárodná a obchodná činnosť je rozdelená regionálne v rámci viacerých krajín strednej a východnej Európy. Skupina diverzifikuje svoje podnikateľské aktivity do rôznych trhových segmentov.