Investičné poradenstvo

Obchodník s cennými papiermi Arca Brokerage House  ponúka pre investorov aj ďalšiu vedľajšiu službu –  investičné poradenstvo, ktorej cieľom je poskytovanie osobného odporúčania pre klienta v súvislosti s jedným alebo viacerými obchodmi s finančnými nástrojmi.

Pri poskytovaní  investičných služieb, ako sú investičné poradenstvo alebo riadenie portfólia, je obchodník s cennými papiermi povinný odporučiť klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré sú pre neho vhodné so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností.