Aktuality

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ SCHÔDZE MAJITEĽOV DLHOPISOV

Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 868 856, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3202/B (ďalej len „Emitent“)
ako emitent dlhopisov, s názvom Dlhopisy Arca Capital Slovakia 2020, s pevnou úrokovou sadzbou 7,00 % p. a. v celkovom objeme do 25 500 000 EUR, v podobe zaknihovaného cenného papiera, vo forme na doručiteľa, s menovitou hodnotou každého dlhopisu vo výške 3 000 EUR, vydaných dňa 12. augusta 2015, ISIN: SK4120010927 (ďalej len „Dlhopisy“)
týmto oznamuje zrušenie schôdze majiteľov Dlhopisov, ktorá sa mala uskutočniť dňa 01.10.2020 od 13:00 hod. v budove Refinery Gallery, na adrese Vlčie hrdlo, 821 07 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „Schôdza“),
z dôvodu rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky uverejneného v tlačovej správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 28.09.2020 o zákaze organizovania hromadných podujatí na území Slovenskej republiky, a to s účinnosťou odo dňa 01.10.2020 (ďalej len „Rozhodnutie“).
Vzhľadom na skutočnosť, že na konanie Schôdze sa nevzťahuje výnimka uvedená v Rozhodnutí pre konanie hromadných podujatí (ktorými sú sobáše, pohreby, krsty, zasadnutia orgánov verejnej moci, či podujatia, kde budú všetci účastníci negatívne otestovaní, ktorých test nebude starší ako 12 hodín), konanie Schôdze sa ruší a odkladá sa na neurčito.
Nový termín konania Schôdze oznámi Emitent bezodkladne po tom, ako to umožní rozhodnutie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky upravujúce konanie hromadných podujatí na území Slovenskej republiky.

Zvolanie schôdze majiteľov dlhopisov ARCA CAPITAL SLOVAKIA 2020

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s., emitent dlhopisov ARCA CAPITAL SLOVAKIA 2020, ISIN: SK4120010927 zvolala schôdzu majiteľov dlhopisov.

 

Termín konania Schôdze je stanovený na deň 01.10.2020 od 13:00 hod.

Miestom konania Schôdze je budova Refinery Gallery, na adrese Vlčie hrdlo, 821 07 Bratislava, Slovenská republika.

 

Dovoľujeme si Vás vopred upozorniť, že vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, sa schôdze môže zúčastniť obmedzený počet účastníkov, to znamená maximálne 250 osôb. Prosíme Vás, aby ste im venovali zvýšenú pozornosť.

 

Pre bližšie informácie ohľadne  účasti na schôdzi majiteľov dlhopisov kontaktujte Oddelenie služieb klientom Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

mailom: info@arcabh.com alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 2 5825 3553.

 

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

ECB

Európska centrálna banka na svojom aprílovom zasadnutí ponechala úrokové sadzby bezo zmeny. Základná sadzba zostáva na 0%, refinančná na 0,25% a depozitná na -0,4%. V objeme 60 mld eur mesačne pokračuje aj program kvantitatívneho uvoľňovania, ktorý bude trvať minimálne do konca roka 2017.

Americký trh práce

Vlajka USA

Kľúčová americká správa mesiaca – správa o zamestnanosti v USA tzv. Non-Farm Employment Change priniesla negatívne prekvapenie v podobe vytvorenia 138 tisíc pracovných miest, očakávalo sa 175 tisíc. Miera nezamestnanosti v máji klesla na úroveň 4,3%.