Alternatívne investície

Arca Brokerage House ponúka svojim klientom aj prístup k rôznorodým špeciálnym investíciám, ktoré vytvárajú ideálny doplnok k Vašim štandardným finančným aktívam. Globálne finančné trhy dnes dennodenne poskytujú širokú škálu inovatívnych investičných produktov. Alternatívne investície zahŕňajú investície najmä  do alternatívnych investičných fondov. Arca Brokerage House vyberá spomedzi nich tie, ktoré najviac vyhovujú investičným preferenciám našich klientov. Aj keď vklady do akcií a dlhopisov hrajú v investičnom svete stále významnú úlohu, do popredia záujmu sa dostávajú doposiaľ málo sledované produkty, ktoré si postupne získavajú priazeň investorov. Hlavnou výhodou voľby alternatívnych investícií je ich nízka korelácia so štandardnými investičným triedami. Bližšie informácie Vám radi poskytneme v sídle obchodníka s cennými papiermi Arca Brokerage House.