História spoločnosti

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.( Arca Brokerage House) je finančná inštitúcia poskytujúca svojim klientom hlavné a vedľajšie investičné služby v oblasti cenných papierov a iných finančných nástrojov. Spoločnosť poskytla svoje služby historicky už viac ako 10.000 klientom na území Slovenska a Českej republiky so zámerom rozšíriť svoju činnosť aj do ďalších krajín strednej a východnej Európy.

Spoločnosť vznikla v decembri roku 2003 pod obchodným menom AFS obchodník s cennými papiermi a aktívne začala ponúkať investičné služby a riešenia v rámci Slovenska. Na základe úspechu a záujmu došlo ku rozšíreniu obchodných aktivít a územnej pôsobnosti, v roku 2005, o Českú republiku. V  júni 2006 došlo k premenovaniu na názov SALVE INVESTMENTS, o.c.p,. a.s.. Po zmene obchodného názvu a  získala spoločnosť stabilné miesto na trhu ako licencovaný obchodník s cennými papiermi a dostala sa priebežne do povedomia investorov.

V ďalšom období dochádzalo ku postupnému nárastu klientskeho kmeňa, rastu aktív pod správou ako aj nárastu počtu spokojných investorov, ktorí využívali hlavné ale i vedľajšie investičné služby a investičné riešenia spoločnosti. Na základe profesionálneho prístupu a pridanej hodnoty v oblasti správy zverených hodnôt si spoločnosť postupne získala akceptáciu renomovaných finančných inštitúcii, tvoriacich základňu obchodných partnerov a to v rámci Slovenska i na medzinárodnej úrovni.

V lete v roku 2017 došlo ku zmene obchodného názvu na Arca Brokerage House s cieľom bližšej a intenzívnejšej spolupráce s finančnou skupinou Arca Capital a poskytovania profesionálnych investičných služieb a riešení ako aj atraktívnych finančných nástrojov, pri zachovaní  hodnotného a kvalitného klientskeho servisu.