Individuálne riadené portfólia

Inovatívne riešenia a pridaná hodnota pre privátnych klientov:
Aktívne riadenie Vašich finančných aktív

Aktívne riadené portfólio predstavuje investičnú službu na báze individuálneho investičného portfólia zostaveného zo širokej palety finančných nástrojov podľa možností, ktoré poskytujú domáce a globálne finančné trhy. Výber jednotlivých finančných nástrojov zohľadňuje najmä výšku investovaných peňažných prostriedkov klienta a jeho investičný horizont s prihliadnutím na optimalizáciu transakčných nákladov. Konečné zloženie portfólia vždy odzrkadľuje individuálny investičný profil klienta:

investičné zámery

 • likvidita investície
 • vzťah k trhovému riziku
 • očakávaný výnos z investície

skúsenosti s investovaním

 • dĺžka a významnosť skúseností s investovaním
 • znalosti kľúčových pojmov z oblasti investovania

finančná situácia

 • finančná bonita a finančná kondícia investora

Investičná služba Aktívne riadené portfólio prináša klientom benefity:

 • profesionálne riadenie finančných aktív
 • individuálny prístup k tvorbe investičnej stratégie
 • výber zo širokej a rôznorodej palety finančných nástrojov
 • osobný investičný špecialista
 • nadštandardná komunikácia a reporting