Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť dotknutej osoby

Predobchodné informácie Arca Brokerage House

Pravidlá a postupy členenia klientov

Všeobecné informácie poskytnuté klientom

Informácie o finančných nástrojoch

Stratégia vykonávania pokynov

Informácie o klientovi podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Informačné memorandum o spracúvaní osobných údajov

Ďalšie dokumenty na stiahnutie

Cenník poplatkov

Zoznam fondov_09102019

Obchodné podmienky Arca Brokerage House o.c.p. a.s. pre poskytovanie Investičných a Vedľajších služieb ( účinné od 01.12.2018)

Investičný dotazník

Investičný dotazník-fondy kvalifikovaných investorov (1)

Pokyn na obstaranie kúpy alebo predaja finančných nástrojov

Pokyn na výber peňažných prostriedkov

Žiadosť o vypovedanie zmluvy

Žiadosť o zmenu, doplnenie údajov


 


Reklamačný poriadok Arca Brokerage House o.c.p. a.s.


Zoznam spolupracujúcich samostatných finančných agentov