Dokumenty na stiahnutie

Predobchodné informácie Arca Brokerage House

Pravidlá a postupy členenia klientov

Všeobecné informácie poskytnuté klientom.pdf-052020

Informácie o finančných nástrojoch

Stratégia vykonávania pokynov

Informácie o klientovi podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu

Informačné memorandum

Zmluvná dokumentácia pre investorov

Investičné dotazníky, profil klienta

Investičný dotazník

Investičný dotazník-interakt.

Investičný dotazník-fondy kvalifikovaných investorov

Profil-Klienta

Profil-Klienta-interakt.

Pokyny investorov, komisionárska zmluva

Rámcová komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja finančných nástrojov

Rámcová komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja finančných nástrojov-interakt.

Žiadosti a vyhlásenia

Osobitné vyhlásenie investora

Osobitné vyhlásenie investora-interakt.

Vyhlásenie a súhlas klienta k obstaraniu zmenky – interakt.

Vyhlásenie a súhlas klienta k obstaraniu zmenky

Žiadosť o uplatnenie práva dotknutej osoby

Žiadosť o vypovedanie zmluvy – interakt.

Žiadosť o vypovedanie zmluvy

Ostatné dokumenty na stiahnutie

Cenník poplatkov

Obchodné podmienky Arca Brokeraga House o.c.p. a.s. pre poskytovanie Investičných a Vedľajších služieb ( účinne od 1.12.2018)

Zoznam fondov 16.9.2020


 


Reklamačný poriadok Arca Brokerage House o.c.p. a.s.


Zoznam spolupracujúcich samostatných finančných agentov