Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť dotknutej osoby

Predobchodné informácie Arca Brokerage House

 

Pravidlá a postupy členenia klientov
Všeobecné informácie poskytnuté klientom
Informácie o finančných nástrojoch
Stratégia vykonávania pokynov
Informácie o klientovi podľa zákona č.297/2008 z.z.
Obchodné podmienky Arca Brokerage House o.c.p. a.s. pre poskytovanie Investičných služieb a Vedľajších služieb (platné od 10.1.2017)

Ďalšie dokumenty na stiahnutie

 

Zoznam fondov_03_01_2018 Seznam fondu_03_01_2018


Arca Brokerage House o.c.p., a.s. – Cenník Jún 2017


 

Reklamačný poriadok SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.


Zoznam spolupracujúcich samostatných finančných agentov


Zásady kategorizácie klientov