Kariéra

Spoločnosť Arca Brokerage House je profesionálna finančná inštitúcia, licencovaný obchodník s cennými papiermi. Od svojich spolupracovníkov vyžaduje odbornú spôsobilosť v oblasti cenných papierov a zabezpečenia odbornej starostlivosti klientom. Vzhľadom na dynamický kolektív ako aj nároky spojené s výkonom funkcie a povolania je potrebné neustály odborný rast ako aj udržiavanie odbornej znalostnej kondície.

Svojim spolupracovníkom poskytujeme zázemie dlhoročne pôsobiacej finančnej inštitúcie s medzinárodným pôsobením. Ďalej ponúkame možnosť odborného rastu, kariérneho postupu a balíček zamestnaneckých benefitov, progresívne a atraktívne finančné ohodnotenie.

 

Oddelenie služieb klientom

Plynárenská 7/A
824 63 Bratislava 26
Tel.: +421 2 582 53 553, +421 2 20 66 44 66
Fax: +421 2 582 53 511, +421 2 20 66 44 43
Email: info@arcabh.com