Zmena sídla Arca Brokerage house o.c.p. a.s.

 

 

Dôležitý oznam

 

spoločnosť Arca Brokerage House o.c.p. a.s. s účinnosťou od 23.6.2021

 

zmenila svoje sídlo z pôvodného:

Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava na nové:

 

Vlárska 6, 831 01 Bratislava.

Ostatné identifikačné a kontaktné údaje ostávajú nezmenené.

Ďakujeme za porozumenie.

Tím Arca Brokerage House