Kontakty

Centrála spoločnosti

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

Sídlo spoločnosti
Vlárska 6,
831 01 Bratislava
Web: www.arcabh.com
IČO: 35 871 211
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I.,
odd. Sa, vložka č.: 3228/B

Oddelenie služieb klientom
Vlárska 6,
831 01 Bratislava
Tel.: +421 2 582 53 553, +421 2 20 66 44 66
Fax: +421 2 582 53 511, +421 2 20 66 44 43
Email: info@arcabh.com

Sales

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

Sídlo spoločnosti
Vlárska 6,
831 01 Bratislava
Web: www.arcabh.com

Obchodné oddelenie

Vlárska 6,
831 01 Bratislava
Tel.: +421 2 582 53 530,
Fax: +421 2 582 53 511, +421 2 20 66 44 43
E-mail: sales@arcabh.com
PhDr. Michal Šimo

Kontaktný formulár

 

Želám si pravidelne zasielať:

Týždenný report o dianí na finančných trhoch

Mesačný report fondov kvalifikovaných investorov

Kvartálny report individuálne riadených portfólií

Polročný report profilových portfólií

Ročný prehľad o dianí na finančných trhoch a komentár portfólio managera spoločnosti

Novinky a aktuality

Prečítal som si "Obchodné podmienky" a "Vyjadrenie o ochrane osobných údajov"