Klientská zóna

Byť našim klientom sa oplatí, pretože ponúkame:

  • profesionálne investičné služby,
  • odborné investičné poradenstvo,
  • transparentnú komunikáciu a reportovanie,

Ak sa chcete stať našim klientom, vyplňte registračný formulár alebo nás kontaktujte telefonicky, prípadne e-mailom. Ďakujeme.

 

Registračný formulár

Želám si pravidelne zasielať:

Týždenný report o dianí na finančných trhoch

Mesačný report fondov kvalifikovaných investorov

Kvartálny report individuálne riadených portfólií

Polročný report profilových portfólií

Ročný prehľad o dianí na finančných trhoch a komentár portfólio managera spoločnosti

Novinky a aktuality

Prečítal som si "Obchodné podmienky" a "Vyjadrenie o ochrane osobných údajov"

 

Kontaktné informácie

Telefón: +421 2 582 53 553, +421 2 20 66 44 66
Email: info@arcabh.com