Tím

Ing. Miloš Krššák

Vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v Bratislave odbor finančníctvo a bankovníctvo. Od roku 1992 pôsobí v oblasti finančných trhov, správy portfólií a investičného bankovníctva. V Arca Brokerage House pracuje od roku 2015, zastáva post na predsedu predstavenstva a je zároveň členom investičného výboru.

Ing. Alexandra Olasová

je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na finančnom trhu pôsobí od roku 2000 najmä v oblasti compliance. V Arca Brokerage House pracuje od roku 2010. V súčasnosti vedie oddelenie Back office a je zároveň členom predstavenstva.

PhDr. Michal Šimo, DBA

Vyštudoval diplomaciu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2004 pôsobí v oblasti finančníctva, bankovníctva, poisťovníctva a finančných trhov. V Arca Brokerage House pracuje od mája 2007, aktuálne pôsobí ako člen predstavenstva a obchodný riaditeľ spoločnosti.

Ing. Peter Janušek, CFA, CIPM

Vyštudoval ekonómiu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Úspešne absolvoval principal a expert skúšky v programe Certificate in investment performance measurement. Úspešne absolvoval skúšku CFA level 3. Od roku 2007 sa venuje spravovaniu individuálnych investičných účtov. V Arca Brokerage House pracuje na poste portfólio managera od roku 2017.

Dagmar Hergovičová

Je absolventkou strednej ekonomickej školy, odbor zahraničný obchod. Od roku 1986 pôsobí v bankovom sektore. V Arca Brokerage House pracuje od roku2008 na pozícii pracovník oddelenia služieb klietom.

Jana Janegová

Vyštudovala Strednú odbornú školu, vrátane nadstavbového štúdia na Strednej priemyselnej škole v Novom Meste nad Váhom. Od r. 2000 pracovala prevažne v oblasti informačných služieb. V spoločnosti Arca Brokerage House pracuje na pozícii pracovník (referent) oddelenia služieb.