Dlhopisy

Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie kupónov z nej k určitému dátumu a povinnosť emitenta dlhopisov tieto záväzky splniť. Z hľadiska stanovenia výnosu existujú dlhopisy s pevným kupónom, premenlivým kupónom a bez kupónové dlhopisy. Zerobond, alebo dlhopis s nulovým kupónom, je taký druh dlhopisu, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote rovnaké ako pri klasickom dlhopise, avšak na rozdiel od neho, zerobond počas doby životnosti nevypláca žiadne kupóny ani iný druh výnosu.  Bližšie informácie o aktuálnej ponuke dlhopisov Vám radi poskytneme v sídle obchodníka s cennými papiermi Arca Brokerage House.