Zvolanie schôdze majiteľov dlhopisov ARCA CAPITAL SLOVAKIA 2020

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s., emitent dlhopisov ARCA CAPITAL SLOVAKIA 2020, ISIN: SK4120010927 zvolala schôdzu majiteľov dlhopisov.

 

Termín konania Schôdze je stanovený na deň 01.10.2020 od 13:00 hod.

Miestom konania Schôdze je budova Refinery Gallery, na adrese Vlčie hrdlo, 821 07 Bratislava, Slovenská republika.

 

Dovoľujeme si Vás vopred upozorniť, že vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, sa schôdze môže zúčastniť obmedzený počet účastníkov, to znamená maximálne 250 osôb. Prosíme Vás, aby ste im venovali zvýšenú pozornosť.

 

Pre bližšie informácie ohľadne  účasti na schôdzi majiteľov dlhopisov kontaktujte Oddelenie služieb klientom Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

mailom: info@arcabh.com alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 2 5825 3553.

 

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.