Tiskové zprávy

Obchodník s cennými papíry SALVE INVESTMENTS se mění na ARCA BROKERAGE HOUSE

Licencovaný obchodník s cennými papíry s dominantním postavením na Slovensku v počtu aktivních klientů, jakož i v aktivech pod svou správou, nebereme-li v úvahu banky, SALVE INVESTMENTS, o. c. p., a. s., mění název na Arca Brokerage House o. c. p., a. s. Rebranding je kromě změny názvu společnosti spojený se změnou loga a přechodem od direktivní červené barvy ke korporátní modré. Zároveň dochází ke sjednocení vizuálního motivu se společností Arca Capital. Akcionářská struktura společnosti zůstává nezměněna.

„Společnost SALVE INVESTMENTS, jejíž investiční služby a řešení využilo od roku 2003 již více než 10 000 klientů a aktuálně zastřešuje a spravuje aktiva pod svou správou na úrovni více než 100 mil. eur, (88,92 mil. € k 31. 12. 2016, auditovaný údaj z účetní závěrky) se rozhodla po jedenácti letech změnit svůj název na Arca Brokerage House. Společnost dlouhodobě spolupracuje s finanční skupinou Arca Capital, s níž je i personálně propojena. Změnou názvu a loga naší společnosti chceme ještě více posilnit vazby směrem k finanční skupině Arca Capital, ke které patříme,“ uvedl člen představenstva Michal Šimo.

Ing. Miloš Krššák a Mgr. Michal Šimo
Ing. Miloš Krššák – předseda představenstva a Mgr. Michal Šimo – člen představenstva

Rebranding společnosti je spojen s nabídkou nových finančních nástrojů pro investory. Aktuální novinkou v rámci variantní nabídky je nový korporátní dluhopis NREF 2027 I, s nulovým kuponem, se splatností 10 let. Klienti ho mají možnost obstarat už od nízké částky, jelikož jeho jmenovitá hodnota je 1 euro a dluhopis má atraktivní výnos do splatnosti. Bližší informace jsou zveřejněny na webovém sídle emitenta www.novarealestatefinance.eu
Arca Brokerage House plánuje v příštím roce expanzi na polský finanční trh, kde chce poskytovat stejné investiční služby a řešení jako na Slovensku. Do konce roku 2017 má společnost ambici otevřít svou kamennou pobočku na území České republiky, v Praze, vzhledem k dlouhodobě atraktivním obchodním výsledkům a velkému zájmu o její investiční služby v rámci České republiky.
Arca Brokerage House o. c. p., a. s., vznikla v roce 2003 pod obchodním jménem AFS obchodník s cennými papíry a v červnu 2006 změnila název na SALVE INVESTMENTS. Základní kapitál společnosti je 1,494 mil. eur, společnost je členem Asociace obchodníků s cennými papíry.
Arca Brokerage House zaznamenala v roce 2016 obrat na úrovni 2,635 mil. €, což představuje nárůst oproti roku 2015 o 66 % z původních 1,587 mil. €. Její čistý zisk představoval 132 tis. € a průměrný počet klientů v roce 2016 představoval 4 212 investorů, což je nárůst oproti roku 2015 přibližně o 300 nových klientů. V současnosti má společnost 12 kmenových zaměstnanců.

Arca Brokerage House je součástí finanční skupiny Arca Capital, která spravuje vlastní aktiva, jakož i aktiva svých klientů aktuálně v celkové hodnotě 1,4 miliardy eur, což je pětinásobný nárůst oproti roku 2012. Arca Capital spravuje v České republice spolu s investiční skupinou Redside několik investičních fondů v hodnotě více než 500 milionů eur. Skupina je na Slovensku největším vlastníkem obnovitelných zdrojů energií s celkovým instalovaným výkonem 125 megawattů. Její mezinárodní a obchodní činnost je rozdělena regionálně v rámci více zemí střední a východní Evropy. Skupina diverzifikuje své podnikatelské aktivity do různých tržních segmentů.