Komunikaty prasowe

SALVE INVESTMENTS Dealerzy papierów wartościowych zmienia nazwę na ARCA BROKERAGE HOUSE

Licencjonowany Dealer papierów wartościowych z dominującą na rynku słowackim pozycją pod względem liczby aktywnych klientów oraz  zarządzanych aktyw, nie biorąc pod uwagę banków, SALVE INVESTMENTS, o. c. p., a. s., zmienia nazwę na Arca Brokerage House o. c. p. a. s.. Oprócz zmiany nazwy firmy, rebranding jest związany ze zmianą logo i przejściem z koloru czerwonego na korporacyjny niebieski. Dochodzi również do ujednolicenia graficznego motywu ze spółką Arca Capital. Struktura akcjonariatu spółki pozostaje bez zmian.

„SALVE INVESTMENTS, których usługi i rozwiązania inwestycyjne zostały wykorzystane przez ponad 10 000 klientów od 2003 roku, a obecnie obejmuje i zarządza aktywami na poziomie ponad 100 mln EUR (88,92 mln EUR na dzień 31.12.2016 r., dane ze sprawozdania finansowego) zdecydowała po jedenastu  latach, że zmieni
swoją nazwę na Arca Brokerage House. Firma od dawna współpracuje z grupą finansową Arca Capital, z którą ma również osobiste powiązania. Poprzez zmianę nazwy i logo naszej firmy chcemy wzmocnić powiązania z grupą finansową Arca Capital, do której należymy „- powiedział Michal Šimo, członek zarządu.

Ing. Miloš Krššák a Mgr. Michal Šimo
Inż. Miloš Krššák – prezes zarządu i Mgr. Michała Šimo – członek zarządu

Rebranding firmy wiąże się z przedstawieniem szeregu nowych instrumentów finansowych dla inwestorów. Ostatnią nowością w ofercie wariantowej jest nowa obligacja korporacyjna NREF 2027 I., zerokuponowa, z terminem zapadalności 10 lat. Klienci mają szansę kupić ją za niewielką kwotę, ponieważ jej wartość nominalna wynosi 1 euro, a obligacja ma atrakcyjną dochodowość do wykupu. Szczegóły są zamieszczone na stronie internetowej emitenta, www.novarealestatefinance.eu

Arca Brokerage House zamierza w przyszłym roku rozszerzyć działalność na polski rynek finansowy, gdzie chce świadczyć te same usługi i rozwiązania inwestycyjne, co na Słowacji. Pod koniec 2017 roku firma ma ambicję otworzyć w Republice Czeskiej, w Pradze własną filię , co wynika z długoterminowych atrakcyjnych wyników biznesowych i dużego zainteresowania usługami inwestycyjnymi w Republice Czeskiej.

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.została założona w 2003 roku pod nazwą handlową AFS dealer papierów wartościowych i w czerwcu 2006 roku zmieniła nazwę na SALVE INVESTMENTS. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.494 mln euro, firma jest członkiem Stowarzyszenia Dealerów Papierów Wartościowych.
Arca Brokerage House osiągnął w 2016 r. obroty w wysokości 2 635 mln euro, co oznacza wzrost o 66% w porównaniu z 2015 r. z pierwotnych 1.587 mln euro. Zysk netto wyniósł 132 tys. euro a średnia liczba klientów w 2016 r. wyniosła 4 212 inwestorów, co oznacza wzrost o około 300 nowych klientów w porównaniu z rokiem 2015. Obecnie firma ma 12 stałych pracowników.

Arca Brokerage House jest częścią grupy finansowej Arca Capital, która zarządza własnymi aktywami i majątkiem swoich klientów, obecnie o łącznej wartości 1,4 mld euro, co oznacza pięciokrotny wzrost w stosunku do roku 2012. Arca Capital zarządza kilkoma funduszami inwestycyjnymi w Czechach wraz z grupą inwestycyjną Redside o wartości ponad 500 milionów euro. Grupa ta jest największym właścicielem energii odnawialnej na Słowacji o całkowitej zainstalowanej mocy 125 megawatów. Działalność międzynarodowa i biznesowa podzielona jest regionalnie w kilku krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Grupa urozmaica swoją działalność w  różnych segmentach rynku.