Doradztwo inwestycyjne

Dealer Papierów Wartościowych Arca Brokerage House oferuje również dodatkowe usługi dla inwestorów – doradztwo inwestycyjne, które ma na celu dostarczenie klientowi osobistego zalecenia w związku z jedną lub kilkoma transakcjami z instrumentami finansowymi.

Przy świadczeniu usług inwestycyjnych, takich jak doradztwo inwestycyjne lub zarządzanie portfelem, firma inwestycyjna ma obowiązek zalecić klientowi odpowiednie usługi inwestycyjne i narzędzia inwestycyjne, które są dla niego odpowiednie ze względu na stwierdzony poziom wiedzy i doświadczenia.