Investiční poradenství

Obchodník s cennými papíry Arca Brokerage House nabízí pro investory i další vedlejší službu – investiční poradenství, jehož cílem je poskytování osobního doporučení pro klienta v souvislosti s jedním nebo vícerými obchody s finančními nástroji.

Při poskytování investičních služeb, jako jsou investiční poradenství nebo řízení portfolia, je obchodník s cennými papíry povinný doporučit klientovi investiční služby a finanční nástroje, které jsou pro něj vhodné vzhledem k zjištěné úrovni jeho znalostí a zkušeností.