Vyhlásenie a súhlas klienta k obstaraniu zmenky – interakt.