Arca Brokerage House

Arca Brokerage House o. c. p., a. s., ( Arca Brokerage House) je finanční instituce poskytující svým klientům hlavní a vedlejší investiční služby v oblasti cenných papírů a jiných finančních nástrojů. Společnost poskytla své služby historicky již více než 10.000 klientů na území Slovenska a České republiky se záměrem rozšířit svou činnost i do dalších zemí střední a východní Evropy.

Arca Brokerage House se orientuje i na poskytování hlavních investičních služeb jednotlivcům formou profilových řízených portfolií a na individuální investiční služby určené privátním a institucionálním investorům. V rámci nabídky služeb jednotlivým typům klientů společnost preferuje řízení portfolií finančních nástrojů, což jí umožňuje maximální flexibilitu a individuální přístup k různým investičním příležitostem.

  • Společnost vznikla v roce 2003 pod obchodním jménem AFS obchodník s cennými papíry.
  • V  červnu 2006 došlo k přejmenování na SALVE INVESTMENTS, o. c. p., a. s.
  • V roce 2017 došlo k přejmenování na Arca Brokerage House.
  • Základní kapitál společnosti je 1,494 mil. eur.
  • Arca Brokerage House je licencovaný obchodník s cennými papíry a je členem Asociace obchodníků s cennými papíry.

Posláním Arca Brokerage House je poskytovat svým klientům služby nejvyšší profesionální kvality, přinášející uspokojivé zhodnocení a hodnotný zákaznický servis.

 

Předpokladem pro naplnění tohoto poslání jsou hodnoty, které společnost Arca Brokerage House respektuje a implementuje:

  • nezávislost – investiční služby a řešení Arca Brokerage House jsou nezávislé na jiných finančních partnerech a třetích stranách
  • morálka – dlouhodobé a kvalitní obchodní vztahy jsou možné a naplněné jen s respektováním morálních hodnot a etických principů
  • odbornost – poskytovaných investičních služeb a řešení a zajištění odborné péče o klienty
  • komunikace – transparentnost a pravidelnost je základním předpokladem poskytování služeb v požadované kvalitě
  • důvěra – klientů v kvalitu služeb poskytovaných Arca Brokerage House