Historie společnosti

Arca Brokerage House o. c. p., a. s., (Arca Brokerage House) je finanční instituce poskytující svým klientům hlavní a vedlejší investiční služby v oblasti cenných papírů a jiných finančních nástrojů. Společnost poskytla své služby historicky již více než 10.000 klientů na území Slovenska a České republiky se záměrem rozšířit svoji činnost i do dalších zemí střední a východní Evropy.

Společnost vznikla v prosinci roku 2003 pod obchodním jménem AFS obchodník s cennými papíry a aktivně začala nabízet investiční služby a řešení v rámci Slovenska. Na základě úspěchu a zájmu došlo k rozšíření obchodních aktivit a územní působnosti, v roce 2005 o Českou republiku. V červnu 2006 došlo k přejmenování na název SALVE INVESTMENTS, o. c. p., a. s. Po změně obchodního názvu a získala společnost stabilní místo na trhu jako licencovaný obchodník s cennými papíry a dostala se průběžně do povědomí investorů.

V dalším období docházelo k postupnému nárůstu klientského kmene, růstu aktiv pod správou i nárůstu počtu spokojených investorů, kteří využívali hlavní, ale i vedlejší investiční služby a investiční řešení společnosti. Na základě profesionálního přístupu a přidané hodnoty v oblasti správy svěřených hodnot si společnost postupně získala akceptaci renomovaných finančních institucí, tvořících základnu obchodních partnerů, a to v rámci Slovenska i na mezinárodní úrovni.

V létě v roce 2017 došlo ke změně obchodního názvu na Arca Brokerage House s cílem bližší a intenzivnější spolupráce s finanční skupinou Arca Capital a poskytování profesionálních investičních služeb a řešení, jakož i atraktivních finančních nástrojů, při zachování hodnotného a kvalitního klientského servisu.