Tým

Ing. Miloš Krššák

Vystudoval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě obor finančnictví a bankovnictví. Od roku 1992 působí v oblasti finančních trhů, správy portfolií a investičního bankovnictví. V Arca Brokerage House pracuje od roku 2015, zastává post předsedy představenstva a zároveň je členem investičního výboru.

Ing. Alexandra Olasová

Je absolventkou Ekonomické univerzity v Bratislavě. Na finančním trhu působí od roku 2000 zejména v oblasti compliance. V Arca Brokerage House pracuje od roku 2010. V současnosti vede oddělení Back office a je zároveň členem představenstva.

PhDr. Michal Šimo, DBA

Vystudoval diplomacii na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici. Od roku 2004 působí v oblasti finančnictví, bankovnictví, pojišťovnictví a finančních trhů. V Arca Brokerage House pracuje od května 2007, aktuálně působí jako člen představenstva a obchodní ředitel společnosti.

Ing. Peter Janušek, CFA, CIPM

Vystudoval ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Úspěšně absolvoval principal a expert zkoušky v programu Certificate in investment performance measurement. Úspešne absolvoval skúšku CFA level 3. Od roku 2007 se věnuje správě individuálních investičních účtů. V Arca Brokerage House pracuje od roku 2017 na postu portfolio managera.

Dagmar Hergovičová

Je absolventkou střední ekonomické školy, obor zahraniční obchod. Od roku 1986 působí v bankovním sektoru. V Arca Brokerage House pracuje od roku 2008 na pozici pracovník oddělení služeb klientům.

 

 

 

 

Jana Janegová

Vystudovala střední odbornou školu, včetně nástavbového studia na Střední průmyslové škole v Novém Městě nad Váhem. Od r. 2000 pracovala převážně v oblasti informačních služeb. Ve společnosti Arca Brokerage House pracuje na pozici pracovník (referent) oddělení služeb.