Zákonné zveřejňování

Informacie_o_obchodnikovi_s_cennymi_papiermi_31_12_2020

Informacie o obchodnikovi s cennymi papiermi_30062019

Informácie o piatich najlepších miestach výkonu a kvalite vykonávania 2020

 Účtovné závierky

Uctovna_zavierka_2018

Účtovná závierka 2016
Uctovna_zavierka_2016.pdf

Účtovná závierka 2015
Uctovna_zavierka_2015.pdf

Účtovná závierka 2014
Uctovna_zavierka_2014.pdf

Účtovná závierka 2013
uctovna_zavierka_2013.pdf

Účtovná závierka 2012
uctovna_zavierka_2012.pdf

Účtovná závierka 2011
uctovna_zavierka_2011.pdf

Účtovná závierka 2010
uctovna_zavierka_2010.pdf

Účtovná závierka 2009
uctovna_zavierka_2009.pdf

Účtovná závierka 2008
uctovna_zavierka_2008.pdf

Účtovná závierka 2007
uctovna_zavierka-2007.pdf

Účtovná závierka 2006
uctovna_zavierka-2006.pdf

Účtovná závierka 2005
uctovna_zavierka_2005.pdf

Výročné správy

Arca_VyrocnaSprava_2018_grafik