Individuálně řízená portfolia

Inovativní řešení a přidaná hodnota pro privátní klienty:
Aktivní řízení Vašich finančních aktiv

Aktivně řízené portfolio představuje investiční službu na bázi individuálního investičního portfolia sestaveného ze široké palety finančních nástrojů podle možností, které poskytují domácí a globální finanční trhy. Výběr jednotlivých finančních nástrojů zohledňuje zejména výši investovaných peněžních prostředků klienta a jeho investiční horizont s přihlédnutím k optimalizaci transakčních nákladů. Konečné složení portfolia vždy odráží individuální investiční profil klienta:

investiční záměry

 • likvidita investice
 • vztah k tržnímu riziku
 • očekávaný výnos z investice

zkušenosti s investováním

 • délka a významnost zkušeností s investováním
 • znalosti klíčových pojmů z oblasti investování

finanční situace

 • finanční bonita a finanční kondice investora

Investiční služba Aktivně řízené portfolio přináší klientům benefity:

 • profesionální řízení finančních aktiv
 • individuální přístup k tvorbě investiční strategie
 • výběr ze široké a různorodé palety finančních nástrojů
 • osobní investiční specialista
 • nadstandardní komunikace a reporting