Fakturační údaje společnosti

obchodní jméno: Arca Brokerage House o.c.p. a.s.
sídlo: Plynárenská 7/A
824 63 Bratislava
IČO: 35 871 211
IČ DPH: SK2021763744
registrace: vedená v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 3228/B
jednání jménem společnosti: Ing. Miloš Krššák, předseda představenstva
bankovní spojení: SLSP, a.s. Bratislava
bankovní spojení IBAN: SK93 0900 0000 0050 7594 8480
SWIFT: GIBASKBX