Profilová portfolia

Investování pro splnění Vašich finančních cílů –
„multi-management“ princip a maximální likvidita

Profilová portfolia jsou aktivní řízená portfolia založená na investování do produktů kolektivního investování (fondy). Investiční strategie jsou postaveny na „multi-management“ principu, kdy Arca Brokerage House jako správce portfolií provádí aktivní alokaci aktiv mezi víceré správce fondů.

Profilová portfolia dokáží zajistit finanční cíle pro všechny typy klientů. Od nejkonzervativnějších, kteří kladou důraz zejména na nízké kolísání hodnoty investice, až po nejdynamičtější, jejichž hlavním záměrem je dosažení co nejvyššího výnosu. Prostřednictvím investičního dotazníku dokážeme zhodnotit Vaše investiční záměry, zkušenosti s investováním a na základě posouzení Vaší finanční situace společně navrhnout výběr optimálního investičního řešení.

Profilová portfolia Vám přinášejí:

  • vlastní investiční strategii, která optimálně vyhovuje Vašim potřebám,
  • potenciál vyššího výnosu než při investici do konzervativního podílového fondu a vyšší míru ochrany Vaší investice než při investici do dynamického fondu,
  • aktivní řízení portfolia, které reaguje na změny na finančních trzích,
  • dostatečnou diverzifikaci tržních rizik, z pohledu typů finančních nástrojů a jejich referenčních jmen,
  • ergonomický princip, správa svěřených hodnot se realizuje bez nutnosti Vašeho zásahu,
  • optimalizaci transakčních nákladů, vzhledem k vysokým objemům uskutečňovaných transakcí pro větší množství klientů.