Portfolio zarządzane indywidualnie

Innowacyjne rozwiązania i wartość dodana dla klientów prywatnych:
Aktywne zarządzanie Twoimi aktywami finansowymi

Aktywnie zarządzane portfolio przedstawia usługę inwestycyjną opartą na indywidualnym portfolio inwestycyjnym złożonym z szerokiego wachlarza instrumentów finansowych, w zależności od możliwości krajowych i globalnych rynków finansowych. Wybór poszczególnych instrumentów finansowych uwzględnia w szczególności kwotę zainwestowanych przez klienta środków pieniężnych i jego horyzontu inwestycyjnego, z uwzględnieniem optymalizacji kosztów transakcji. Ostateczny skład portfolio zawsze odzwierciedla indywidualny profil inwestycji klienta:

plany inwestycyjne

 • płynność inwestycji
 • stosunek do ryzyka rynkowego
 • przewidywany zwrot z inwestycji

doświadczenie w inwestowaniu

 • długość i trafność doświadczeń z inwestowania
 • znajomość podstawowych pojęć z dziedziny inwestycji

sytuacja finansowa

 • kondycja finansowa i sytuacja finansowa inwestora

Usługa Inwestycyjna Aktywnie zarządzane portfolio przynosi klientom korzyści:

 • profesjonalne zarządzanie aktywami finansowymi
 • indywidualne podejście do tworzenia strategii inwestycyjnej
 • wybór z szerokiej i zróżnicowanej palety instrumentów finansowych
 • osobisty specjalista inwestycyjny
 • ponadstandardowa komunikacja i raportowanie