Portfolio profilowe

Inwestycje, które spełnią Twoje cele finansowe-
zasada „multi-management“ oraz maksymalna płynność

 Profilowe portfolio są aktywnie zarządzanymi portfolio opartymi na inwestowaniu w produkty zbiorowego  inwestowania (fundusze). Strategie inwestycyjne są oparte na zasadzie „multi-management“, gdy Arca Brokerage House, jako zarządca portfolio, prowadzi aktywną alokację środków aktyw wśród licznych  zarządców funduszy.

Profilowe portfolio mogą zabezpieczyć cele finansowe dla wszystkich typów klientów. Począwszy od najbardziej konserwatywnych, którzy szczególną uwagę kładą na niskie wahania wartości inwestycji, aż do najbardziej dynamicznych, których głównym celem jest osiągnięcie najwyższego zysku. Dzięki kwestionariuszowi inwestycyjnemu możemy ocenić Twoje cele inwestycyjne, doświadczenie inwestycyjne a także, w oparciu o ocenę Twojej sytuacji finansowej, wspólnie zaproponować wybór optymalnego rozwiązania inwestycyjnego.

Profilowe portfolio zapewniają:

  • własną strategię inwestycyjną,  która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom,
  • potencjał większej dochodowości,  niż w przypadku inwestowania w konserwatywny fundusz powierniczy oraz wyższy poziom ochrony inwestycji w porównaniu z inwestowaniem w fundusz dynamiczny ,
  • aktywne zarządzanie portfolio, które reaguje na zmiany na rynkach finansowych,
  • wystarczająca dywersyfikację ryzyka rynkowego, pod względem rodzajów instrumentów finansowych i ich referencyjnych nazw,
  • zasadę ergonomiczną, zarządzanie wartościami powierzonymi bez konieczności Twojej ingerencji,
  • optymalizację kosztów transakcji, ze względu na dużą liczbę realizowanych transakcji dla większej liczby klientów.