Profil firmy

Arca Brokerage House o.c.p., a.s.(Arca Brokerage House) jest profesjonalną instytucją finansową, zapewniającą swoim klientom podstawowe usługi inwestycyjne oraz dodatkowe usługi inwestycyjne w zakresie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych. Firma świadczyła usługi dla ponad 10.000 klientów na terenie Słowacji i Czech z zamiarem rozszerzenia swojej działalności na inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej.

Arca Brokerage House koncentruje się również na świadczeniu podstawowych usług inwestycyjnych dla osób fizycznych za pośrednictwem profilowanych portfolio i indywidualnych usług inwestycyjnych dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. W ramach świadczenia usług poszczególnym klientom firma preferuje zarządzanie portfolio finansowych instrumentów, co pozwala na maksymalną elastyczność i indywidualne podejście do różnych możliwości inwestycyjnych.

  • Firma została założona w 2003 roku pod nazwą AFS makler papierów wartościowych
  • W czerwcu 2006 doszło do zmiany nazwy na SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.
  • W roku 2017 firma przyjęła nazwę Arca Brokerage House
  • Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.494 mln EURO
  • Arca Brokerage House jest licencjonowanym podmiotem, zajmującym się obrotem papierami wartościowymi oraz członkiem Stowarzyszenia Dealerów Papierów Wartościowych

Misją Arca Brokerage House jest zapewnienie naszym klientom profesjonalnej obsługi najwyższej jakości, zapewniającej satysfakcjonującą ocenę, a także cenną obsługę klienta.

Warunkiem spełnienia tej misji są wartości, które firma Arca Brokerage przestrzega i wdraża:

  •  niezależność – usługi i rozwiązania inwestycyjne Arca Brokerage House są niezależne od innych partnerów finansowych i osób trzecich
  •  moralność – długoterminowe i doskonałe relacje biznesowe są możliwe i spełniane tylko z poszanowaniem wartości moralnych i zasad etycznych
  •  wiedza fachowa – w zakresie świadczonych usług i rozwiązań inwestycyjnych, a także zapewnienie profesjonalnej obsługi klienta
  •  komunikacja – przejrzystość i regularność są podstawowym warunkiem wstępnym dostarczania usług o wymaganej jakości
  • zaufanie – do jakości usług świadczonych na rzecz klientów Arca Brokerage House