Historia

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.( Arca Brokerage House) jest profesjonalną instytucją finansową, zapewniającą swoim klientom podstawowe usługi inwestycyjne oraz dodatkowe usługi inwestycyjne w zakresie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych. Firma świadczyła usługi dla ponad 10.000 klientów na terenie Słowacji i Czech z zamiarem rozszerzenia swojej działalności na inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej.

Firma powstała w grudniu 2003 roku pod nazwą handlową AFS Dealer Papierów Wartościowych i aktywnie rozpoczęła oferowanie usług inwestycyjnych i rozwiązań na terenie Słowacji. Dzięki odniesionemu sukcesowi i zainteresowaniu doszło do rozszerzenia czynności handlowych oraz terytorialnego zakresu działalności, a firma w roku 2005 rozpoczęła działalność na terenie Republiki Czeskiej. W czerwcu 2006 doszło do zmiany nazwy na SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s. Po zmianie nazwy, firma uzyskała stabilną pozycję na rynku, jako licencjonowany dealer papierów wartościowych i dostała się stopniowo do świadomości inwestorów.

W kolejnym okresie doszło do stopniowego wzrostu liczby klientów, wzrostu aktywów zarządzanych oraz wzrostu liczby zadowolonych inwestorów, którzy korzystali z podstawowych i dodatkowych usług inwestycyjnych oraz rozwiązań inwestycyjnych firmy. W oparciu o profesjonalizm i wartość dodaną w obszarze zarządzania powierzonych wartości, firma stopniowo zyskała uznanie renomowanych  instytucji finansowych, którzy stworzyli fundamenty partnerów biznesowych zarówno na Słowacji, jak i na arenie międzynarodowej.

W lecie 2017 doszło do zmiany nazwy firmy na Arca Brokerage House, której celem była ściślejsza i intensywniejsza współpraca z grupą finansową Arca Capital, oraz zapewnienie profesjonalnych usług i rozwiązań inwestycyjnych, a także atrakcyjne narzędzia finansowe przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi klienta.