Pokyn na obstaranie kúpy alebo predaja finančných nástrojov- interakt.