Dokumente zum Herunterladen

Predobchodné informácie Arca Brokerage House

 

Pravidlá a postupy členenia klientov
Všobecné informácie poskytnuté klientom
Informácie o finančných nástrojoch
Stratégia vykonávania pokynov
Informácie o klientovi podľa zákon č.297/2008 z.z.
Obchodné podmienky Arca Brokerage House o.c.p. a.s. pre poskytovanie Investičných služieb a Vedľajších služieb (platné od 10.1.2017)

 Ďalšie dokumenty na stiahnutie

Zoznam fondov_01_05_2020

ABH – Cenník 092018-SK


Reklamačný poriadok SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.


Zoznam spolupracujúcich samostatných finančných agentov


Zásady kategorizácie klientov