Raport administracyjny

Arca Brokerage House zapewnia swoim klientom, oprócz usług inwestycyjnych, dodatkowe usługi w celu przejęcia kompleksowego zarządzania aktywami. Realizacja dodatkowej usługi – raport administracyjny – polega na wykonywaniu czynności niezbędnych do korzystania i utrzymania prawa związanego z instrumentem finansowym dla właściciela instrumentów finansowych wobec osób trzecich, dokonujących takich czynności za pośrednictwem Arca Brokerage House w imieniu i na rzecz Klienta, w szczególności:

  • przyjęcie instrumentu finansowego na rzecz klienta,
  • dostarczenie instrumentu finansowego w imieniu klienta,
  • uznawanie odsetek, dywidend i innych korzyści płynących z posiadania instrumentu finansowego na korzyść klienta.

W celu wykonania raportu, Arca Brokerage House utworzy dla klienta  konto, na którym odnotuje w swojej wewnętrznej ewidencji instrumenty finansowe i fundusze, które posiada dla klienta. Arca Brokerage House przesyła klientowi co najmniej raz w roku wypis dotyczący posiadanych instrumentów finansowych lub funduszy na koniec okresu, w którym przygotowywany jest wypis.  Raport administracyjny narzędzi finansowych wykonuje Arca Brokerage House odpłatnie, cena jest podana w „Cenniku opłat”