Холдингова адміністрація

Торговець цінними паперами Arca Brokerage House пропонує своїм клієнтам, крім інвестиційних послуг, допоміжні послуги з метою керування комплексним управлінням активами. Об’єм виконання вторинної служби – звіту власника – це виконання дій, необхідних для здійснення та збереження прав, пов’язаних з фінансовим інструментом для власника фінансового інструмента, проти третіх сторін, причому такі дії здійснюються Arca Brokerage House від свого імені та на рахунок Клієнта, зокрема:

  • прийняття фінансового інструменту на користь рахунку клієнта,
  • доставка фінансового інструмента на рахунок клієнта,
  • віднесення відсотків, дивідендів та інших пільг від володіння фінансовим інструментом на користь клієнта.

Для виконання пілкування Arca Brokerage House  створює клієнтський рахунок для зберігання коштів та фінансових інструментів та зберігаються для клієнта у внутрішніх записах. Arca Brokerage House направляє клієнту, принаймні один раз на рік,  утримуваних фінансових інструментів або фондів на кінець періоду, протягом якого готується цей перелік. Керування фінансовими інструментами здійснює Arca Brokerage House за винагороду, сума якої вказана в “Списку комісійних”.