ARCA BROKERAGE HOUSE

Licencovaný obchodník s cennými papiermi s dominantným postavením na Slovensku v počte aktívnych klientov, ako aj v aktívach pod svojou správou, neberúc do úvahy banky, SALVE INVESTMENTS, o. c. p., a. s., mení názov na Arca Brokerage House o. c. p. a. s.. Rebranding je okrem zmeny názvu spoločnosti spojený so zmenou loga a prechodom od direktívnej červenej farby ku korporátnej modrej. Zároveň dochádza k zjednoteniu vizuálneho motívu so spoločnosťou Arca Capital.

Čítať celý článok